De hemmelige Siri kommandoene for iPhone!

Som nevnt flere ganger tidligere er Siri bare tilgjengelig på engelsk, fransk og tysk. Fordelen med Siri er at hun forstår veldig godt norsk-engelsk. Derfor er det bare å gå i gang å bruke Siri, men lær deg gjerne noen av kommandoene først (se under bildet).

For å komme i gang og for å bli effektiv med Siri er det viktig å vite hva du kan si og hva hun forstår. Nedenfor ser du noen aktuelle spørsmålsfraser (i uthevet skrift) og hva du kan forvente å få svar på. Du ser også at hun forstår symboler om du sier disse riktig på engelsk.

Det å bruke Siri er i mange situasjoner veldig nyttig, f.eks. når man sitter i bil eller har begge hender opptatt med et eller annet. Har man først kommet i gang med Siri er det ingen vei tilbake.

Ta fram din iPhone 4s og øv deg på frasene nedenfor!

  • [Punctuation/symbols/emoticons]. Siri can understand many basic symbols, emoticons and punctuation marks, as long as you say them by the right name. Examples include “open parenthesis”, “close square bracket”, ” “frowney face”, “new paragraph”, “pound sign”, etc.
  • Play playlist . Siri will play not just a song, but a whole playlist for you.
  • Find all email by [contact]. Siri will give you a short list of emails from the contact you ask for.
  • What’s on my calendar for [date]. Siri will show you all your appointments for today, tomorrow, next Monday, or February 28 (2012) if you ask nicely.
  • Search [Bing/Yahoo]. If Google’s not your cup of tea, Siri will search the competition for you.
  • Search [Google/Bing/Yahoo] for [specialized information] [time] [place]. Whether you want the latest scores, show times, etc., if you phrase it just right, Siri can often find it for you.
  • Who was in the cast of [movie]: Siri can tell you the name of that actor you know you’ve seen before but just can’t remember.
  • Delete all alarms: Siri will delete all alarms, not just individual ones, in case you never want to be woken up again!
  • Message [Social network] [Status]. If you’ve set it up on Twitter, Facebook, or another social network that lets you update via SMS, Siri will message your status right to it.
  • Restart. Siri will re-spring the Springboard. It’s not a full reboot, but it’s faster.

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss