iPhone stjeler markedsandeler!

Ifølge ChangeWave Research tar Apple store markedsandeler innen smarttelefon-markedet.

Undersøkelsen som er utført av ChangeWave Research viser at det er to store vinnere i smarttelefon-markedet i dag. Det er Apple og Samsung.

Undersøkelsen ble gjort blant 4000 smarttelefon-brukere i Nord-Amerika. Derfor kan bildet avvike noe fra det vi har i Europa. I USA vil 54%  (se plansjen over) av kjøperne velge en iPhone de nærmeste 90 dagene. Dette er urovekkende for HTC, Blackberry, Motorola, LG og de andre store smarttelefon-produsentene.

Når det gjelder hvor fornøyde brukerne av de ulike typene smarttelefoner er (se plansjen under), skiller også iPhone og Apple seg klart ut i den positive enden.

Leave a reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss